Gezondheid

Ontwerpbeschikking Windpark De Rietvelden ter inzage bij het Omgevingsloket op stadskantoor en op website gemeente

Contactpersoon:

Rob ter Borg

E-mail:

neewindmolensderietvelden@gmail.com

Telefoonnummer:

0646273040

Organisatie:

Actiegroep NEE tegen windmolens De Rietvelden 's-Hertogenbosch

Website:

https://www.facebook.com/NEEWindmolensbijKruiskampSchutskampsHertogenbosch/

Omschrijving activiteit:

Ontwerpbeschikking Windpark De Rietvelden ter inzage bij het Omgevingsloket op stadskantoor en op website gemeente: https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding/omgevingsvergunning/omgevingsvergunning-ter-inzage/windpark-rietveldenweg.html

datum activiteit

12-06 t/m 24-07-2017

Categorie:

14. Onze buurt

Opmerkingen:

Tot onze spijt is onze publicatie niet in de Wijkkrant verschenen. Daarom vragen wij op deze manier aandacht voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. BELANGRIJK als men ooit planschade wil claimen. Ga naar de website van onze actiegroep.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.